Kurumsal
Hakkımızda
Misyon & Vizyon
Kalite ve Çevre Politikası
Basında Hanif Kablo
Video Galeri

Kalite ve Çevre Politikası

kalite çevre

“Önce insan” ve “Müşteri Memnuniyeti” anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmekte olan firmamızda, bu anlayışa paralel olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakmak için gerekli tedbirleri  almak, uygun standartlarda üretim yaparak müşteri istek ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip ederek kalite ve çevre yönetim sisteminde sürekli iyileştirmeler yaparak ana ilkemizdir.

Bu kapsamda;

-Üretim faaliyetlerimiz ile ilgili konularda yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmak ve çevre mevzuatının takibini ve uygulamasını yapmak,

-Müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde, müşteri istek ve ihtiyaçlarını beklentinin üzerinde kavramak,

-Tedarikçi ve müşterilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurarak bilgi alışverişini en üst düzeye çıkarmak,

-Hanif Kablo Kalite ve Çevre Yönetim Sistemini dolayısı ile toplam performansını sürekli iyileştirmek,

-Hanif Kablo’nun özü olan her seviyede çalışanın bilgi, beceri düzeyleri ile çevre duyarlılığı bilincini arttırmak için eğitimlerini sağlamak,

-Proses yaklaşımı ile sistemin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak,

-Doğal kaynakların korunmasını, hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılmasını sağlamak,

-Mevcut çevre kaynaklarını kullanırken yasal kanuni şartlara uymak ve gelecek nesillere temiz yaşanacak bir çevre bırakmak,

-Bütün bunların neticesinde uygun teknoloji ile donatılmış, rekabet gücü yüksek, ülke ekonomisine azami katkı sağlayan, kalitede lider çevreye duyarlı bir kuruluş olmak firmamızın “Temel İlkesidir.”